Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Viktbegränsning av enskilda vägar som kommunen sköter
En blå timmerlastbil kör längs en grusväg kantad av åkermark med granskog i bakgrunden.

Från och med 9 april viktbegränsas enskilda vägar som kommunen sköter drift och underhåll på till en maximal totalvikt på fyra ton för fordon.

Viktbegränsning av enskilda vägar som kommunen sköter

Just nu pågår tjällossning och från och med tisdag 9 april viktbegränsas några av de enskilda vägar som kommunen sköter drift och underhåll på till maximal totalvikt på fyra ton.

Till att börja med gäller viktbegränsningen på följande platser:

  • Husum
  • Nätra
  • Centralorten

Inom kort väntar viktbegränsning av enskilda vägar som kommunen sköter i Bredbyn samt Björnaområdet.

De vägar som berörs är skyltade med begränsad bruttovikt på fordon under den tid som begränsningen gäller. Det innebär att du som ska köra tunga transporter på dessa vägar behöver ansöka om och ha en skriftlig dispens med dig för att få köra på dessa vägar under nedsättningsperioden. Beroende på vädret och vägförhållanden kan viktbegränsningen vara som längst till och med midsommar.

Läs mer om transportdispens och ansökan.

Karta över de enskilda vägar som kommunen sköter. Länk till annan webbplats.

Publicerad: