Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Fler föreningar kan vara berättigade till bidrag
Tjej och kille övar gitarrspel

Barn och ungdomar är en prioriterad grupp när det gäller fördelning av kommunens föreningsbidrag.

Fler föreningar kan vara berättigade till bidrag

Föreningslivet i Örnsköldsvik är rikt och betydelsefullt i många avseenden. Föreningsbidrag är ett sätt för kommunen att stimulera föreningarnas verksamhet men alla tycks inte känna till den möjligheten.

Under 2023 delade kultur- och fritidsnämnden ut 30 miljoner kronor i form av föreningsbidrag och bidrag till lokalhyror till föreningar i kommunen. Drygt 600 föreningar fick genom det ekonomiska bidraget en extra stimulans för sin verksamhet. Totalt finns 940 föreningar i kommunens föreningsregister. Det betyder att många föreningar inte söker bidrag.


– Det kan ha många orsaker. En del föreningar är inte särskilt aktiva och andra kanske inte är berättigade till bidrag men det kan ju också vara så att alla inte känner till möjligheten. Just därför vill vi påminna föreningslivet om möjligheten så att de inte missar bidrag de kan ha rätt till, säger Anneli von Wachenfeldt, samordnare vid Föreningsbyrån.

Föreningar som vill ta del av föreningsbidrag eller bidrag till lokalhyra måste själva ansöka om bidragen. Kultur- och fritidsförvaltningens Föreningsbyrå handlägger ansökningarna och fördelar medlen utifrån givna kriterier. Kommunens bidragskriterier är utformade för att särskilt prioritera barn- och ungdomsverksamhet och vissa andra målgrupper.

– Det kan också vara värt att påminna om att föreningar även kan söka bidrag från fler av kommunens nämnder, till exempel för vägsamfälligheter, landsbygdsutveckling eller social verksamhet, påpekar Annelie von Wachenfeldt.

Här finns mer information om olika föreningsbidrag som går att söka.

 

Publicerad: