Länk till startsidan

Föreningsbidrag som går att söka

Idrottsföreningar med barn och ungdomsverksamhet i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag:

 • Sammankomstbidrag: Bidraget avser att stödja idrottsföreningar som anordnar aktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 7-25 år.
 • Anläggningsbidrag: Bidraget avser att stödja idrottsföreningar som äger egen anläggning.
 • Bidrag för hyrd lokal: Bidraget avser att stödja föreningar som hyr lokal av andra lokaltillhandahållare än Örnsköldsviks kommun.
 • Ledarutbildningsbidrag: Bidraget avser att ge föreningar ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och ungdomsledare för att höja kompetensen inom föreningen och möjliggöra utveckling för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.
 • Upprustningsbidrag: Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringsarbete och upprätthållande av standard i föreningsägda lokaler och anläggningar.
 • Maskinbidrag: Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningar som äger egen anläggning med inköp av maskiner.
 • Skolföreningar: Bidraget avser att stödja föreningar som har sin grund inom skolan.
 • Kartbidrag: Bidraget avser att stödja framställning och revidering av orienteringskartor.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

Barn- och ungdomsföreningar i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag:

 • Medlemsbidrag: Bidraget avser att stödja föreningar med verksamhet för barn och unga i åldern 6-25 år.
 • Politiska ungdomsorganisationer: Bidraget avser att stödja politiska ungdomsorganisationer vars moderparti är invalt i kommunfullmäktige eller i Sveriges riksdag.
 • Upprustningsbidrag: Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringsarbete och upprätthållande av standard i föreningsägda lokaler och anläggningar.
 • Skolföreningar: Bidraget avser att stödja föreningar som har sin grund inom skolan och följer villkoren för sammankomstbidrag.
 • Bidrag för hyrd lokal: Bidraget avser att stödja föreningar som hyr lokal av andra lokaltillhandahållare än Örnsköldsviks kommun.
 • Ledarutbildningsbidrag: Bidraget avser att ge föreningar ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och ungdomsledare för att höja kompetensen inom föreningen och möjliggöra utveckling för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

Funktionsrättsföreningar i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag:

 • Medlemsbidrag: Bidraget avser att stödja funktionsrättsföreningar i deras verksamhet och som företrädare för medlemmarna.
 • Särskilt bidrag: Bidraget avser att stödja och stimulera till utveckling av föreningens barn- och ungdomsverksamhet samt för tillgänglighetsskapande åtgärder.
 • Bidrag för hyrd lokal: Bidraget avser att stödja föreningar som hyr lokal av annan aktör än Örnsköldsviks kommun.
 • Transportbidrag: Bidraget avser att stödja föreningar som behöver använda sig av beställningstrafik vid resor vars syfte är att delta i föreningskonferenser, distriktsmöten eller andra aktiviteter kopplade till föreningsverksamhet eller samverkan.
 • Sammankomstbidrag: Bidraget avser att stödja funktionsrättsföreningar som är berättigade statligt lokalt aktivitetsstöd.
 • Ledarutbildningsbidrag: Bidraget avser att ge föreningar ekonomisk möjlighet att utbilda barn- och ungdomsledare för att höja kompetensen inom föreningen och möjliggöra utveckling för barn- och ungdomsverksamhet 7-25 år.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Mer information om respektive bidrag till barn- och ungdomsföreningar samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

Pensionärsföreningar i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag:

 • Medlemsbidrag: Bidraget avser att stödja pensionärsföreningar i deras verksamhet och som företrädare för föreningens medlemmar.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

Kulturföreningar, arrangerande föreningar och kulturarvsföreningar i Örnsköldsviks kommun kan söka följande bidrag:

 • Arrangörsstöd: Bidraget syftar till att fler offentliga kulturarrangemang skapas i Örnsköldsviks kommun.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.
 • Basbidrag: Bidraget kan sökas av socknarnas elva hembygdsföreningar och de av nämnden beslutade fyra föreningar med industrihistorisk inriktning, vars syfte och mål är att bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet.
 • Upprustningsbidrag: Bidraget avser att ekonomiskt stödja restaureringsarbeten på föreningens kulturhistoriskt värdefulla byggnader och föremål.
 • Verksamhetsbidrag: Bidraget kan sökas av förening som uppfyller allmänna bestämmelser för bidrag.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

Föreningar i Örnsköldsviks kommun som äger samlingslokaler och verksamhetsytor, öppna och tillgängliga för allmänhet, skolor och andra föreningar att låna eller hyra har möjlighet att söka följande bidrag:

 • Anläggningsbidrag: Bidraget avser att stödja anläggningar som ägs av samlingslokal- och intresseföreningar anslutna till statsbidragsberättigad riksorganisation och som av kultur- och fritidsnämnden bedöms värdefulla för invånare i Örnsköldsviks kommun.
 • Upprustningsbidrag: Bidraget avser att ekonomiskt stödja förbättringsarbete och upprätthållande av standard i föreningsägda lokaler och anläggningar.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

Frilufts- och fiskevårdsområden i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att söka följande bidrag:

 • Driftbidrag till fiskevårdsområden: Bidraget avser att stödja fiskevårdsområdesföreningar verksamma inom Örnsköldsviks kommun för att stimulera och underlätta för friluftsliv och sportfiske.
 • Upprustningsbidrag till friluftsområden: Bidraget avser att stödja föreningar vid större investeringar och underhåll av frilufts- och fiskevårdsområden för att förbättra service och tillgänglighet för friluftsliv och sportfiske.
 • Bidrag till fiskepremiärer: Bidraget avser att stödja föreningar som vill arrangera fiskepremiärer för barn och unga upp till 16 år innan ordinarie fiskepremiär.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

är till för att stötta verksamhet som gör det möjligt för invånare i kommunen att påverka sin livssituation och att öka mångfalden av konstnärliga upplevelser, stödja ungas egna skapande och öka delaktighet och tillgänglighet av kulturupplevelser.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.

Föreningar som bedriver verksamhet för socialt utsatta personer eller grupper i Örnsköldsviks kommun har möjlighet att söka följande bidrag:

 • Verksamhetsbidrag: Bidraget avser att stödja föreningar som arbetar med socialt utsatta personer eller grupper.
 • Utvecklingsbidrag: Bidraget avser att göra det möjligt för föreningar att genomföra projekt, evenemang eller verksamhetsutveckling för i första hand barn och unga.

Mer information om respektive bidrag samt ansökan hittar du i Interbook GO Länk till annan webbplats.. Kontakta föreningsbyrån om du behöver stöd och rådgivning.