Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Förbifart Örnsköldsvik pekas ut som intressant OPS-projekt
Testbild

Svenskt Näringsliv lyfter särskilt fram Förbifart Örnsköldsvik i sin rapport.

Förbifart Örnsköldsvik pekas ut som intressant OPS-projekt

Förbifart Örnsköldsvik uppmärksammas nu i media som ett av tre projekt där Svenskt Näringsliv vill att näringslivet ska kunna delfinansiera infrastruktur. Förra veckan kom Svenskt Näringslivs rapport ”Samhällsnytta & konkurrenskraft - En rapport om privat kapital i infrastruktur och vägen framåt”.

– Att Svenskt Näringsliv särskilt lyfter fram Förbifart Örnsköldsvik är intressant och samtidigt inte överraskande., säger Anna-Britta Åkerlind (C), ordförande i kommunstyrelsen. Det visar bland annat hur väsentlig en väl fungerande infrastruktur är för utvecklingen och att projektet i sig är intressant för olika aktörer.

OPS, Offentlig Privat Samverkan handlar om privat finansiering i en entreprenadform där riskerna fördelas på ett förutbestämt sätt och där den privata parten kan ansvara för till exempel projektering, byggnation, drift och underhåll.

– Vi har från Örnsköldsviks kommun utrett och haft dialog med olika entreprenörer som är intresserade av såväl att vara del av finansiering som att genomföra projektet, fortsätter Anna-Britta Åkerlind. Projektet är ”litet” med infrastrukturmått mätt och skulle passa bra för att testa OPS i full skala.

I början av året fattade kommunen beslut om att ansöka om planbesked för att kunna börja planeringen av infrastruktur och allmänna ytor inom det område som Trafikverket beslutade om 2018.

En ny sträckning för E4 förbi Örnsköldsvik beräknas minska trafiken genom centrum med 55 procent och innebär att E4 får en förbättrad framkomlighet. Idag passerar drygt 23 000 fordon genom centrum varje dag och en tunnel är angelägen för både människors livsmiljö och för en fortsatt stark utveckling i norra Sverige.

De två andra projekten som Svenskt Näringsliv lyfter fram i rapporten är järnvägen Stockholm-Oslo och en ny östlig ringled i Stockholm för att binda ihop södra och norra länken.

Svenskt Näringslivs rapport:
Samhällsnytta & konkurrenskraft - En rapport om privat kapital i infrastruktur och vägen framåt (svensktnaringsliv.se) Länk till annan webbplats.

Film på webben Framtid Örnsköldsvik, där Anna-Britta berättar hela historien om att dra E4:an utanför centrum och om förhoppningarna framöver.
Till Framtid Örnsköldsvik

 


Publicerad: