Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Utvecklingsplan för Skyttis idrotts- och friluftsområde
Drönarbild över ett idrotts- och friluftsområde.

Kommunen har tagit fram en långsiktig utvecklingsplan för Skyttis idrotts- och friluftsområde.

Utvecklingsplan för Skyttis idrotts- och friluftsområde

Kommunens kultur- och fritidsavdelning har tagit fram en utvecklingsplan för Skyttisområdet i Örnsköldsvik. Underlaget visar på förutsättningar för vidare planering och beslut om Skyttis fortsatta förvaltning och utveckling.

— Det här är ett förslag på långsiktig plan för utveckling av Skyttisområdet för att möta framtidens behov och nå målsättningen att Skyttis ska vara ett prioriterat och högkvalitativt område för idrott, för såväl bredd som elit. Satsningar inom kultur- och fritidsområdet har stor betydelse i samhällsbygget och är även en viktig fråga för tillväxtarbetet, säger Anette Eikelboom Sällström, chef vid fritidsenheten, Örnsköldsviks kommun.

Bakom utvecklingsplanen ligger flertalet utredningar och visionen för Skyttis samt även ett brett dialogarbete som genomförts med bland andra idrottsföreningar verksamma i området, unga mentorer, Sörliden-Valla Samverkansförening, seniorrådet och tillgänglighetsrådet samt personal på Skyttis och tjänstepersoner och politiker inom kommunens organisation.

I utvecklingsplanen presenteras bland annat en strukturskiss som tagits fram utifrån de samlade behov och önskemål som framkommit i dialogerna samt den samlade kunskap som finns inom kommunen. Visionsskissen ska ses som ett förslag med möjliga alternativ till utveckling och visar bland annat på utveckling av parkeringsytor, tillskapande av ny ishall, samt nya läktare för A-planen, för bortasupportrar och för friidrotten. Även ny driftservicebyggnad samt upprustning av befintlig servicebyggnad och förslag till ny servicebyggnad i befintlig curlinghall finns med i strukturskissen.

Illustration med fågelvy över ett idrotts- och friluftsområde.

Strukturskiss innehållande: 1. Nya och befintliga parkeringar 2. Ny ishall 3. Nya curlingbanor 4. Läktare A-plan 5. Läktare för bortasupportrar 6. Läktare friidrott 7. Ny driftservicebyggnad 8. Befintlig servicebyggnad. förslag till anpassning enligt beskrivning 9. Befintlig curlinghall, förslag till ny servicebyggnad 10. Kansli A-planen 11. Isyta 12. Innebandyhallen 13. Boulehall.

Det har även gjorts en handlingsplan med fyra etappindelningar och förslag på prioriteringsordning. I etapp ett presenteras projektering av både ny ishall och ombyggnation av befintlig curlinghall samt budgetering av dessa. Etapp ett omfattar även parkeringsytor, infart och portal, ombyggnation av läktare för A-planen samt förråd för innebandyarenan och ett utegym.

— Det här är ett genomarbetat underlag med bra och förankrande förslag och nu är det upp till oss i politiken att ta oss an dessa förslag när vi framöver ska planerar och sätta budget för framtida investeringar, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Björn Olsson (C).

Utöver de delar som presenterats i handlingsplanen för utveckling av Skyttis pågår det redan nu parallella projekt för att utveckla bland annat cykelleder vid MTB Arena samt bygget av en skidskyttevall och stadion på området.

Här kan du ta del av rapporten Skyttis utveckling – förutsättningar, behov, vision, strukturskiss och handlingsplan. Pdf, 2.1 MB.

Har du frågor om utvecklingsarbetet som sker på Skyttis? Kontakta:

Peter Kallin
Idrottsstrateg, fritidsenheten, Örnsköldsviks kommun
0660 - 885 61

 

Mer läsning om Skyttis idrotts- och friluftsområde:

Nyhet om Vision för att utveckla Skyttis idrotts- och friluftsområde.

Artikel om Skyttis fylls med ännu fler möjligheter.

Publicerad: