Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Vision för att utveckla Skyttis idrotts- och friluftsområde
Vybild över idrottsyta på Skyttis, med grönt område till höger för fotboll samt vinteraktiviteter till vänster.

Skyttis idrotts- och friluftsområde. Foto: Håkan Nordström.

Vision för att utveckla Skyttis idrotts- och friluftsområde

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under dagens sammanträde om en ny vision som ska ligga till grund för utvecklingen av Skyttis idrotts- och friluftsområde.

Visionen säger att:

Skyttis ska vara ett prioriterat och högkvalitativt område för idrott, för såväl bredd som elit. Skyttis ska ha en självklar roll som ett attraktivt, tryggt och lättillgängligt idrottsområde för träning, tävling, evenemang och utbildning. Skyttis ska oavsett årstid inspirera till och främja en hälsosam livsstil med möjlighet till idrott, rekreation, motion, friluftsliv och möten mellan människor.

— Skyttis är en fantastisk resurs för alla som bor och besöker kommunen. Nu ökar vi tempot med att göra området än mer attraktivt. Nya steg ska tas hela tiden och du som besöker området ska känna utvecklingens vindar, oavsett hur du nyttjar området, säger Björn Olsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Arbetet med visionen för Skyttis utveckling har baserats på Örnsköldsvik kommuns vision ”2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 5 000 fler med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje”. Ett viktigt underlag till arbetet har varit de dialoger som kommunen haft med idrottsföreningar och andra intressenter kopplat till Skyttis. I underlaget finns även beskrivningar av befintliga anläggningar, pågående verksamhet samt anläggningarnas brister och utvecklingsbehov.

Utifrån underlaget och med visionen som utgångspunkt, får samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utreda förutsättningarna för Skyttis utveckling, ta fram en strukturskiss över området samt en handlingsplan med prioriteringar och kostnadskalkyl.

Som en del i utvecklingsarbetet för Skyttis pågår även en process med att anlägga en ny skidskytteanläggning kopplat till övre delen av spårområdet.

Här kan du läsa mer om Nybyggnation av skidskytteanläggning i Örnsköldsvik.

Publicerad: