Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Nätrabor visade gott intresse för framtidens hälso- och sjukvård
Mötesdeltagare sitter vid långbord

Ett fyrtiotal Nätrabor slöt upp till Öppet hus om framtidens hälso- och sjukvård

Nätrabor visade gott intresse för framtidens hälso- och sjukvård

Ett fyrtiotal personer slöt upp när Örnsköldsviks kommun och region Västernorrland den 24 maj bjöd in till Öppet hus i Nätra med temat ”framtidens hälso- och sjukvård”. Många goda dialoger fördes under kvällen.

Några av de ämnen som togs upp var trygghet, kontinuitet och ”en väg in” för kontakt med hälso- och sjukvården. Det fanns även intresse för att lära sig mer om digitala tjänster för kontakt med hälso- och sjukvården. Vidare lyftes den sociala dimensionen med upplevelse av ensamhet, behov av aktiviteter och utevistelse. Ett förslag var att PRO skulle kunna fylla en funktion inom volontärsverksamhet. Som betydelsefullt nämndes också att läkemedelsgenomgångar genomförs korrekt, att personal behärskar språket samt givetvis att alltid sätta patienten/omsorgstagaren i centrum.

Det senare överensstämmer väl med utgångspunkten för det länsgemensamma omställningsarbetet "God och nära vård" som länets alla kommuner och region Västernorrland driver tillsammans. Riktningen är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Från fokus på organisation till fokus på person och relation.

De synpunkter som kom fram vid träffen i Nätra, och vid tidigare öppet hus, kommer att sammanställas och tas med in i det fortsatta arbetet för att utveckla patientsäkerhet och i omställningen mot "God och nära vård". Efter sommaren planeras ett nytt Öppet hus, då i Husum.

– Det har varit en mycket givande kväll med värdefulla inspel till det fortsatta arbetet. Jag ser fram emot nästa träff i Husum, säger Ylva Ekman, verksamhetschef för kommunens hälso- och sjukvård.

Vid Öppet hus i Nätra medverkade från Örnsköldsviks kommun: Ylva Ekman, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Karola Lindmark, medicinskt ansvarig rehabilitering och Susanne Backström Näsman, medicinskt ansvarig sjuksköterska. Från region Västernorrland deltog Kerstin Wikman, verksamhetschef närsjukvårdsområde norr och Katarina Ehlin, enhetschef hälsocentralen Bjästa.


Läs mer om kommunens arbete kopplat till "God och nära vård".


Publicerad: