Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

God och nära vård

Bra att veta

God och nära vård är en omställning som sker i hela landet och bygger på en regeringsreform. Kärnan är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Från fokus på organisation till fokus på person och relation.

Örnsköldsviks kommun deltar, tillsammans med länets övriga kommuner och region Västernorrland, i utvecklingsprogrammet ”God och nära vård i Västernorrland”. Målet är att skapa en god och jämlik vård som du som tar del av vård och omsorg kan vara trygg med. Programmet har antagit en gemensam målbild som utgår från ditt perspektiv som patient eller omsorgstagare:

  • Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov.
  • Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård.
  • Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården.
  • Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa.

Örnsköldsviks kommun genomför egna utvecklingsinsatser och deltar i ett länsgemensamt arbete inom ramen för en god och nära vård. Parallellt pågår även annat omställningsarbete som inte ingår i programmet.

”God och nära vård i Västernorrland” är ett långsiktigt program som sträcker sig fram till 2030.

Kontakt

Malin Schedin
Samordnare God och nära vård
Telefon: 0660-26 53 22
E-post: naravard@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)