Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Många tankar om vård vid öppet hus
Gruppbild med representanter från kommun och region som deltog vid öppet hus

Representanter från kommun och region hämtade in synpunkter från allmänheten under Öppet hus.

Många tankar om vård vid öppet hus

Ett tjugotal Örnsköldsviksbor kom för att delge sina synpunkter om framtidens hälso- och sjukvård när kommunens medicinskt ansvariga i samverkan med utvecklingsprogrammet ”God och nära vård i Västernorrland” bjöd in till öppet hus i Örnsköldsvik 2 mars. Betydelsen av kontinuitet, tillgänglighet och enkla kontaktvägar poängterades av många.

Syftet med öppet hus var att bidra till ökad delaktighet och att ge tillfälle för allmänheten att berätta vad de tycker är viktigt inom hälso- och sjukvården. Medverkade från kommun och region i egenskap av verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, nära vård-samordnare, patientflödeskoordinator samt medicinskt ansvariga fick frågor om allt från demensvård till kontaktvägar och kontinuitet.

– Generellt var många besökare intresserade av vad God och nära vård står för. Jag har också fått frågor om hur det fungerar vid hemgång från sjukhus och varför en möts av så många olika läkare, berättar Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr.

Flera personer lyfte också anhörigas situation och poängterade betydelsen att anhöriga görs delaktiga samt att anhörigstöd i olika former bör utvecklas och göras tillgängligt på fler platser. Olika aspekter av tillgänglighet togs också upp och där var det tydligaste budskapet att det ska vara lätt att komma i kontakt med vården -”en väg in” underlättar för alla.

Att på detta sätt öka delaktigheten för patienter och vårdtagare har betydelse både för det befintliga patientsäkerhetsarbetet och den mer långsiktiga omställningen mot en god och nära vård.

– Vi behöver fortsätta arbetet med att skapa möjligheter för ökad patientmedverkan, säger Ylva Ekman, verksamhetschef för hälso- och sjukvården i kommunen.

­– I omställningen till nära vård är det angeläget att vi får ta del av vad som är viktigt för våra invånare, hur man önskar att framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg ska vara utformad säger Malin Schedin, kommunens samordnare för nära vård.

De synpunkter som kom fram under öppet hus kommer nu att sammanställas för att tas med in i det fortsatta arbetet för att utveckla patientsäkerhet och i omställningen mot en god och nära vård.

­– Vi är tacksamma för det engagemang som besökarna visade och värdesätter verkligen de synpunkter som delgavs oss, avslutar Ylva och Malin.

Åke Askdal och Joel Winter besökte Öppet hus

Två engagerade öppethus-besökare var Åke Askdal och Joel Winter som delade med sig av exempel både på sådant som fungerar bra och angelägna förbättringsområden.


Mer om god och nära vård

Här kan du läsa mer om det nationella omställningsarbetet:
God och nära vård i Örnsköldsviks kommun
God och nära vård i Region Västernorrland Länk till annan webbplats.

Publicerad: