Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Tillfällig stängning av kommunens idrottshallar på grund av stora snömängder
Snöbild med en lastbil med kranarm som sopar taket på en idrottsanläggning

På grund av väntade kraftiga snömängder behöver kommunen tillfälligt stänga en del idrottsanläggningar.

Tillfällig stängning av kommunens idrottshallar på grund av stora snömängder

På grund av väntade kraftiga snömängder behöver kommunen vidta säkerhetsåtgärder och tillfälligt stänga en del idrottsanläggningar i kommunen.

Beslutet som tagits idag innebär att Skyttis ishall och Modohallen är stängda från och med lördag 7 januari till och med onsdag 11 januari. Fotbollshallen stängs från och med söndag till och med onsdag. Innebandyhallen kan eventuellt hållas öppen under lördag men definitivt beslut om det fattas senare, sedan kommer Innebandyhallen också att hållas stängd till och med onsdag. Sopning för att få bort snö från samtliga hallars tak inleds på måndag och hallarna öppnas successivt allt eftersom de sopas. Berörda föreningar får information om när de får tillträde till hallarna via kultur- och fritidsavdelningen.

Det är bland annat tragiska erfarenheter från det allvarliga takras som inträffade på Tarfalahallen i Kiruna 2020, som lett till ökad vaksamhet mot svaga takkonstruktioner. Vid utredning av olyckan i Kiruna har Statens Haverikommission konstaterat att liknande takkonstruktioner i form av underspända limträtakstolar finns på flertalet byggnader i Sverige. Detta anses vara en riskkonstruktion och landets byggnadsnämnder har uppmanats att utreda befintliga hallar med denna takkonstruktion med avseende på bärförmåga och instabilitet.

I Örnsköldsvik berörs följande kommunala anläggningar: Skyttis ishall. Modohallen, Fotbollshallen samt Skyttis innebandyarena. För dessa byggnader genomför kommunen kontinuerligt riskanalyser med avseende på nederbörd och åtgärder vidtas utifrån fastställda riktvärden för snölast.

Åtgärder för att stärka beredskap för snöröjning på taken har vidtagits men då den maskin som sopar snön av taken gått sönder kommer anläggningarna att behöva stängas eftersom det förväntas komma större mängder snö till helgen. Stängningarna leder till betydande konsekvenser för idrotten. Paradiscupen kommer dock att kunna genomföras efter omflyttning till annan anläggning och kultur- och fritidsavdelningen ser över möjligheten att flytta delar av ishockeyverksamheten till annan ishall.

— De föreningar som är berörda är kontaktade och har fått information om läget från kultur- och fritidsavdelningen. I de fall det är möjligt att göra omfördelning av tider mellan hallarna, kommer vi att ha en direkt dialog med de berörda. Tyvärr kommer vi förmodligen inte kunna omfördela tider till alla som drabbas. Det beror på att vi i vissa fall inte har andra anläggningar som kan ersätta de stängda och att vi redan har en hög beläggning på de flesta av kommunens anläggningar, säger kultur- och fritidschef Sune Westberg.

Prioritetsordning vid fördelning av tider hittar du här på kommunens webbplats.

Publicerad: