Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Prioriteringsordning vid arrangemang, tävling, match och liknande

Prioriteringsordningen är en komplettering till mål och huvudprinciper vid uthyrning. Denna prioritering gäller bidragsberättigade och RF-anslutna idrottsföreningar i idrottshallar och anläggningar med publikplatser vid arrangemang, tävlingar, matcher och dylikt i publika idrottsanläggningar.

  • Prioritet 1. SM-tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/vuxna.

  • Prioritet 2. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna – svensk elitverksamhet.

  • Prioritet 3. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå.

  • Prioritet 4. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå, till exempel ungdoms-SM, riksmästerskap.

  • Prioritet 5. Övriga arrangemang inom idrotten inklusive förbundsarrangemang.

  • Prioritet 6. Uppvisningar inom idrotten.

  • Prioritet 7. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar som ingår i någon form av serie/cupsystem.

  • Prioritet 8. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna som ingår i någon form av serie/cupsystem.

  • Prioritet 9. Övrig verksamhet.