Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Föräldrabyrå – nytt stöd för vårdnadshavare
Marie-Therese Jonsson, Sara Söderlund och Erik Karlsson står i dörröppningen till familjebyrån

Marie-Therese Jonsson, Sara Söderlund och Erik Karlsson välkomnar vårdnadshavare att söka stöd vid den nyöppnade familjebyrån.

Föräldrabyrå – nytt stöd för vårdnadshavare

En stärkt föräldraroll främjar barns hälsa och utveckling – det är grundidén bakom den föräldrabyrå som kommunen nu introducerar i Örnsköldsvik.

Nu är den nystartade Föräldrabyrån på plats i sina lokaler på Nygatan 8C i Örnsköldsvik. Föräldrabyrån, som är en gemensam satsning mellan bildningsnämnden och humanistiska nämnden, erbjuder kostnadsfritt stöd till alla föräldrar och vårdnadshavare med barn i åldrarna 6–17 år.

Föräldrabyrån har, i likhet med familjecentralen, en förebyggande inriktning.

– Vi erbjuder tidiga och förebyggande insatser. Det kan bland annat handla om att stärka föräldraförmågan, ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling. Relationen mellan barn och föräldrar och föräldraförmågan är viktig för att främja barnets hälsa och utveckling. Föräldrabyrån blir ytterligare en länk i den stödjande kedjan när småbarnsåren är passerade och andra perspektiv i föräldraskapet blir aktuella, säger Jane Johansson, avdelningschef för socialt stöd.

På föräldrabyrån arbetar socionomer och psykologer tillsammans för en bred kompetens kring familjeliv och skola. De erbjuder gruppverksamhet, föreläsningar och möjlighet till enskilt stöd i föräldraskapsfrågor. Ett exempel är den kurs enligt konceptet Alla Barn i Centrum (ABC) som föräldrabyrån erbjuder i höst. Programmet, som är utvecklat av Stockholms stad, fokuserar bland annat på närvaro, att stärka relationer, hantera konflikter, minska stressen i föräldrarollen och att vara en förebild.

Barns rättigheter, jämlikhet och jämställdhet är viktiga utgångspunkter för föräldrabyråns arbete. De övergripande målen för föräldrabyråns verksamhet är att:

  • främja hälsa och jämställt föräldraskap samt förebygga ohälsa bland barn och ungdomar.
  • vägleda vårdnadshavare i sitt föräldraskap genom att erbjuda ett relevant och tillgängligt föräldraskapsstöd
  • främja skolnärvaro.

– Det är inte alltid så enkelt att vara förälder. Utifrån den erfarenhet vi har i skolan, där vi i princip möter alla föräldrar i Örnsköldsvik i olika sammanhang, vet vi att föräldrar upplever knepiga och svåra situationer där de vill ha mer stöd. jag hoppas att föräldrabyrån ska fylla den rollen och att vi därmed skapar bättre förutsättningar för våra barn och unga, säger Maria Ingelsson, elevhälsochef.


Föräldrabyråns information här på webbplatsen

Publicerad: