Ja

Lantmäteriet förbättrar för företagen

 

Cinis Fertilizer planer för etablering i Köpmanholmen går framåt

Cinis Fertilizer har mycket på gång - bygglovet är beviljat, börsnoteringen avklarad och de har fått ett besked om slutförhandling i mark- och miljödomstolen. Näringslivsnytt träffade vd:n Jakob Liedberg för att höra hur arbetet kring etableringen i Köpanholmen ser ut just nu.

– Det är glädjande att finansieringen blev klar i och med börsnoteringen, nu vet vi att vi kan finansiera vårt projekt och det var målet. Det är också ett tydligt besked på att vi håller på med något som är intressant för marknaden.

Hur ser tidsplanen ut nu?

– Vi fick ett jättepositivt besked nyligen från mark- och miljödomstolen. Vi har fått besked om huvudförhandling i mars 2023, och det var väldigt viktigt för oss. Då vet vi när det kommer ske, om man inte har en tidplan så vet man inte när det kommer bli av. Men nu vet vi, kan planera för det och målet är produktionsstart första kvartalet 2024.

Varför blev det just Köpmanholmen?

– Jag har själv varit här ganska mycket, en del hos Processum och massaindustrin i Husum, så jag kände till Örnsköldsvik. I dialog med kommunen såg vi att det fanns ett antal fördelar med området i Köpmanholmen. Det är ett sanerat industriområde avsatt för den här typen av verksamhet, nära hamnen då våra transporter kommer ske med båt samt att det finns stora ytor. Våra produktionsytor är relativt små, men vi har ett stort behov av lager och då behöver vi ytor.

Hur har välkomnandet till kommunen varit?

– Samarbetet här har varit jättebra, alla är intresserade av detta ska bli av och har varit väldigt hjälpsamma. Vi faktiskt redan nu fått in ett antal spontanansökningar från människor som vill jobba hos oss i anläggningen. Det är fantastiskt roligt att även det intresset finns redan innan vi är igång.

 

Cinis Fertilizer kommer att producera miljövänlig mineralgödsel, kaliumsulfat, genom att återvinna industriavfall från massa- och pappersindustrin samt från tillverkning av elbilsbatterier. Kaliumsulfatet ska produceras på ett cirkulärt sätt med hjälp av fossilfri elektricitet.