Länk till startsidan

Natur- och friluftsrådet

Bra att veta

Natur- och friluftsrådet är ett samarbete mellan kommunen och aktörer med anknytning till natur, kultur och friluftsliv. Natur- och friluftsrådet ska vara ett forum för dialog och tillvarata det lokala och ideella engagemanget i utvecklingen av naturvård och friluftsliv tillsammans med natur-, kultur- och friluftsorganisationer, markägare och entreprenörer.

Rådet anordnar även en friluftsdag i Mellansel samt förbereder och följer upp natur- och friluftstingets aktiviteter och möten. Arbetet ska ske med utgångspunkt från kommunens naturvårdsprogram och friluftspolitik. Rådet är inte ett beslutande organ utan frågor för beslut förs via naturgruppens tjänstemän vidare till berörd facknämnd. Naturgruppen är en förvaltningsövergripande samverkansgrupp.

Natur- och friluftsting

Örnsköldsviks Natur- och friluftsting ska vara ett informations- och diskussionsforum där övergripande samverkans- och utvecklingsfrågor kring natur, friluftsliv och kulturmiljö diskuteras. Natur- och friluftstinget ska vara ett forum för dialog där man från ideellt håll har möjlighet att komma med synpunkter, ta initiativ och komma med förslag på den kommunala verksamheten inom allt som rör natur. Ambitionen är bland annat att i tidiga skeden erbjuda konkret möjlighet att påverka övergripande planer och program. Natur- och friluftstinget ska sträva efter att på bästa sätt bevara och utveckla de möjligheter Örnsköldsviks natur- och kulturlandskap erbjuder. Till Natur- och friluftstingen är alla välkomna.

Kontakt

Johanna Martinell

Biolog

Telefon: 0660-886 66

E-post: johanna.martinell@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)