Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Natur- och friluftsrådet

Bra att veta

Natur- och friluftsrådet är ett samarbete mellan kommunen och aktörer med anknytning till natur, kultur och friluftsliv har ett Natur- och fritidsråd inrättats. Natur- och friluftsrådet utgör bland annat ett forum för att diskutera åtgärder och aktiviteter i kommunen och består av utvalda deltagare från ideella föreningar, organisationer, företag, markägare, planeringsgruoo och naturgrupp. Rådet anordnar även en friluftsdag i Mellansel samt förbereder och följer upp natur- och friluftstingets aktiviteter och möten. Arbetet ska ske med utgångspunkt från kommunens naturvårdsprogram och friluftspolitik. Rådet är inte ett beslutande organ utan frågor för beslut förs via naturgruppens tjänstemän vidare till berörd facknämnd. Naturgruppen är en förvaltningsövergripande samverkansgrupp.

Natur- och friluftsting

Örnsköldsviks Natur- och friluftsting ska vara ett informations- och diskussionsforum där övergripande samverkans- och utvecklingsfrågor kring natur, friluftsliv och kulturmiljö diskuteras. Natur- och friluftstinget ska vara ett forum för dialog där man från ideellt håll har möjlighet att komma med synpunkter, ta initiativ och komma med förslag på den kommunala verksamheten inom allt som rör natur. Ambitionen är bland annat att i tidiga skeden erbjuda konkret möjlighet att påverka övergripande planer och program. Natur- och friluftstinget ska sträva efter att på bästa sätt bevara och utveckla de möjligheter Örnsköldsviks natur- och kulturlandskap erbjuder. Till Natur- och friluftstingen är alla välkomna.

Kontakt

Johanna Martinell

Biolog

Telefon: 0660-886 66

E-post: johanna.martinell@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)