Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Arnes Söderströms Hembygdsstipendium statuter

§ 1 Avsikt

Stipendiet delas årligen ut till enskild person, en grupp eller en förening som på ett förtjänstfullt sätt, genom forskning, dokumentation, förmedling eller annat bidragit till ökad kunskap om Örnsköldsviks kommuns lokalhistoria.

§ 2 Stipendiets storlek

Stipendiet uppgår till 30 000 kronor.

§ 3 Utdelning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen av stipendiet vid sammanträde i maj och stipendiet delas sedan ut på nationaldagen 6 juni.

Stipendiet kan inte sökas men förslag på kandidater kan lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.