Länk till startsidan

Arnes Söderströms Hembygdsstipendium statuter

§ 1 Avsikt

Stipendiet delas årligen ut till enskild person, en grupp eller en förening som på ett förtjänstfullt sätt, genom forskning, dokumentation, förmedling eller på annat sätt bidragit till ökad kunskap om Örnsköldsviks kommuns lokalhistoria. Stipendiet kan delas ut till en eller flera mottagare.

§ 2 Stipendiets storlek

Stipendiet uppgår till maximalt 30 000 kronor per stipendium.

§ 3 Utdelning

Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Stipendiaten eller
stipendiaterna mottar stipendiet på nationaldagen 6 juni.
Stipendiet kan inte sökas men förslag på kandidater kan lämnas till kultur- och
fritidsnämnden.

§ 4 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista nomineringsdag utlysa stipendiet genom att annonsera samt på annat lämpligt sätt informera via kommunens informationskanaler.