Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Arnes Söderströms Hembygdsstipendium statuter

§ 1 Avsikt

Stipendiet delas årligen ut till enskild person, en grupp eller en förening som på ett förtjänstfullt sätt, genom forskning, dokumentation, förmedling eller annat bidragit till ökad kunskap om Örnsköldsviks kommuns lokalhistoria.

§ 2 Stipendiets storlek

Stipendiet uppgår till 30 000 kronor.

§ 3 Utdelning

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om fördelningen av stipendiet vid sammanträde i maj och stipendiet delas sedan ut på nationaldagen 6 juni.

Stipendiet kan inte sökas men förslag på kandidater kan lämnas till kultur- och fritidsnämnden.

§ 6 Kungörelse

Kultur- och fritidsnämnden ska senast fyra veckor före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering samt på annat lämpligt sätt.