Länk till startsidan

Nominera till stipendium

Ansök eller nominera till stipendium

Jag vill nominera till: * (obligatorisk)
Jag vill nominera till:
Jag nominerar
Ange för och efternamn på den som nomineringen gäller, övriga kontaktuppgifter lämnas om möjligt. Till mästerskapsstipendiet kan du nominera lag/idrottsförening, skriv då lagets och föreningens namn i rutorna nedan. Observera - Till Arne Söderströms Hembygdsstipendium, Mästerskapsstipendiet och Hedersstipendiet kan du inte nominera dig själv.
Jag nominerar
Observera att om det saknas uppgifter på dig som nominerar eller om det saknas övriga väsentliga uppgifter så kommer nomineringen inte att accepteras.

Arne Söderströms Hembygdsstipendium delas årligen ut på nationaldagen 6 juni till enskild person, grupp eller förening som på ett förtjänstfullt sätt, genom forskning, dokumentation, förmedling eller annat, bidragit till ökad kunskap om Örnsköldsviks kommuns lokalhistoria.

Arne Söderströms Hembygdsstipendium kan inte sökas. Du kan däremot lämna förslag på lämplig mottagare.

Bror Marklundstipendiet instiftades av Örnsköldsviks kommun 1990 består av 30 000 kronor och delas ut varje år på Bror Marklunds födelsedag 3 december. Stipendiets syfte är att stödja och uppmuntra verksamhet inom skulpturområdet. Stipendiet kan sökas av alla i Sverige yrkesverksamma skulptörer.

Stipendiet delas ut av en stipendienämnd, bestående av tre ledarmöter ur kultur- och fritidsnämnden samt en skulptör. Stipendiet avser ett penningbelopp fastställt av kultur- och fritidsnämnden inom ramen för det totala stipendieanslaget som komunfullmäktige beviljar varje år. Kultur- och fritidsnämnden ska senast en månad före sista ansökningsdag utlysa stipendiet genom annonsering och på annat lämpligt sätt.

Ansök till Bror Marlundstipendiet digitalt på Konstpool webbplats Länk till annan webbplats.. Ansökan sker under hösten och ska bestå av personligt brev, CV och bilder på 1-5 aktuella verk.

Friluftsstipendiets syfte är att stödja och uppmuntra verksamhet inom friluftssektorn. Stipendiet riktas till enskilda friluftsutövare eller föreningar, där engagemang, kreativitet och utveckling av friluftslivet i Örnsköldsvik har varit och är betydelsefullt. Särskild hänsyn tas till unga utövare och satsningar på verksamhet för unga.

Du kan söka stipendiet själv eller nominera lämplig mottagare.

Idrottsstipendiet är riktat till enskilda idrottsutövare eller föreningar, där insatser som engagemang, kreativitet och utveckling av idrottslivet i Örnsköldsvik har varit och är betydelsefullt.

Stipendiets syfte är att uppmuntra fortsatt verksamhet inom idrottssektorns olika områden. Särskild hänsyn tas till unga utövare och satsningar på verksamhet för unga.

Du kan söka stipendiet själv eller nominera lämplig mottagare.

Kulturstipendiet riktas till enskilda kulturutövare eller föreningar där insatser som engagemang, kreativitet och utveckling av kulturlivet i Örnsköldsvik har varit och är betydelsefullt.

Stipendiets syfte är att uppmuntra fortsatt verksamhet inom kultursektorns olika områden. Särskild hänsyn tas till unga utövare och satsningar på verksamheter för unga.

Du kan söka stipendiet själv eller nominera lämplig mottagare.

Ledarstipendiet är avsett för föreningsledare vars arbete varit och är betydelsefullt och utvecklande för såväl den egna föreningen som kommunen.

Ledarstipendiet kan inte sökas, du kan däremot lämna förslag på lämplig mottagare.

Örnsköldsviks kommuns Mästerskapsstipendium är avsett att premiera enskilda idrottsutövare eller föreningar, verksamma i kommunen, där goda prestationer utförts i samband med nationella eller internationella mästerskap eller motsvarande.

Stipendiaterna får ta emot en symbolisk minnesgåva i samband med nationaldagsfirandet 6 juni.

Mästerskapsstipendiet kan inte sökas men ge gärna förslag på personer/lag som har utfört goda prestationer i samband med nationella eller internationella mästerskap eller motsvarande under året. Det är kultur- och fritidsnämnden som beslutar om vilka prestationer som kommer att uppmärksammas.

Örnsköldsviks kommuns Hedersstipendium är avsett för person som gjort
välförtjänta insatser för Örnsköldsvik.

Stipendiet utdelas till person, enskild, i förening eller företag som är verksam, bosatt
eller född i kommunen. Stipendiet kan inte sökas, du kan däremot lämna förslag på lämplig mottagare.