Länk till startsidan

Nattvandrarnas uppdrag

Varför nattvandra?

Genom att vara nattvandrare/vuxenvandrare bidrar du till att göra Örnsköldsvik till en plats där alla som bor och verkar kan känna sig trygga. Unga i Örnsköldsvik har själva önskat fler vuxna i utomhusmiljöer för att det känns tryggare. Nattvandring är en insats för att skapa en trygg och säker kommun generellt. Det är även en förebyggande åtgärd vid särskilda riskhelger och arrangemang för att minska risken för att ungdomar och andra invånare utsätts för brott, olyckor och skadegörelse. Ökad vuxennärvaro kan även påverka langning av alkohol och narkotika.

Vilka kan nattvandra?

Din förening är välkommen att delta med vuxna medlemmar och genom att engagera vuxna anhöriga till de barn och ungdomar som er verksamhet vänder sig till. Du är välkommen att vandra om du är en vuxen, en bra förebild för våra unga och om du är emot våld, droger och främlingsfientlighet. Det är alltså inte bara vårdnadshavare som vandrar. Alla engagerade personer är välkomna, men helst i föreningsregi. Ju fler nattvandrare, desto starkare och uthålligare verksamhet.

Vad gör en nattvandrare?

En nattvandrare är varken polis, väktare eller någon social myndighet utan helt enkelt vuxna som vågar vara vuxna. Vuxna som bryr sig om och vill bidra till en tryggare tillvaro för barn och ungdomar. Nattvandrarna rör sig på platser där ungdomar samlas, finns tillgängliga och hjälper till om behov finns. Det kan handla om att låna ut telefonen, hjälpa till att ordna skjuts hem eller bara prata med ungdomarna. Alla nattvandrare får information så att de vet hur de ska agera i olika situationer.

Hur ofta sker nattvandring?

Hur ofta var och en nattvandrar beror på hur många föreningar som anmäler sitt intresse och hur behoven ser ut. Ju fler föreningar eller grupper i en förening som turas om att nattvandra, desto mer sällan blir det aktuellt för dig som enskild. Om få föreningar anmäler intresse kan behovet av er insats vara stort. Varje förening uppger vid sin intresseanmälan hur ofta den vill medverka

Oftast är det aktuellt med i förväg planerade vandringar på fredag- och lördagskvällar. Ibland kan nattvandring behöva organisersas med kort varsel. Det kan också behövas extra många nattvandrare som går ut vid "riskhelger" som Valborg, skolavslutningar och sommarfester, etcetera.

Var går nattvandrarna?

Som nattvandrare går du omkring i de centrala delarna av stan där ungdomar ofta vistas: utefter inre hamnen, Strandgatan, resecentrum, MAX, Rondellplan och parkeringsgarage och gärna en sväng till Sörliden-/Vallaområdet. Ibland kan nattvandrarna få tips om att det är en fest någonstans och då kan ni vandra i närheten av den. Den som är bilburen kan även göra en sväng med bil.

Vilken tid brukar nattvandrarna vara ute?

Brottsförebyggande rådet i Örnsköldsvik har i samråd med polisen och tjänstgörande personal kommit överens om att de viktigaste vandringstiderna är 21:00 - 01:00. Men är det fortfarande många unga ute efter något arrangemang kan nattvandringen förlängas en stund, alternativt förkortas om det är lugnt och folktomt.

Får de som medverkar något för uppdraget?

Brottsförebyggande rådet betalar följande ersättning till aktuell förening för nattvandring mellan 21:00 och 01:00:

  • 4 vuxna = 2 000 kronor
  • 6 vuxna = 3 000 kronor
  • 8 vuxna = 4 000 kronor.

Ersättningen ska användas till aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar.

Hur många vuxna som behövs vid varje tillfälle beslutas av den tjänsteperson som samordnar och delar ut uppdragen till föreningarna.

Förutom bidrag till din förening får du som nattvandrar en fikabiljett att använda under kvällen.

Hur länge varar uppdraget?

Föreningar medverkar i nattvandrarna så länge de själva vill och har intresserade vuxna som vill bidra.