Länk till startsidan

Elektronisk adress och PEPPOL-ID

Du rekommenderas att skicka fakturor via nätverket PEPPOL till alla bolag inom kommunkoncernen. Du kan välja mellan att använda organisationsnummer eller
GLN-kod enligt tabellen nedan för att identifiera bolagen. För att undvika felaktig fakturering är det viktigt att ni anger rätt kod för det aktuella bolaget.

Kommunkoncernens organisationsnummer och gln koder

Namn

Orgnr (0007:)

GLN-kod (0088:)

Örnsköldsviks Kommun

2120002445

7381020590003

AB Övikshem

5561037606

7340021000003

Hamn och Logistik AB

5560317280

7340021010651

Innovation i Örnsköldsvik AB

5593748865

7355937488654

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

5567672695

7340021011818

Rodret i Örnsköldsvik AB

5565260691

7340021009709

Örnsköldsvik Airport AB

5568389968

7340021059919

Övik Energi AB

5560191750

7381020599006

Övik Energi Nät AB

5565277067

7340021013621

Domsjö Vatten AB

5567467138

7355674671388

Oljeberget i Örnsköldsvik AB

5566915590

7355669155909

ÖTL AB

5594561358

7355945613581