Länk till startsidan

Att tänka på för dig som lämnar anbud

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget noga. Alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget måste besvaras. Enligt lagen om offentlig upphandling går det inte att komplettera anbudet i efterhand.
  • Bifoga alla handlingar och intyg som begärs.
  • Se till att uppfylla alla ska-krav. Anbud som inte uppfyller alla ska-krav går inte vidare i bedömningen.
  • Använd svarsblanketten om sådan finns med i förfrågningsunderlaget.
  • Se till att lämna in anbud i tid. Anbud som kommer in för sent kommer inte att prövas.
  • Du bör inte lämna in ditt anbud innan sista dag för att besvara frågor har passerat. Det kan komma in en fråga som gör att vi måste ändra våra ska-krav och då måste du ändra ditt anbud. Sista dag för frågor står angivet i annonsen.