Länk till startsidan

Kontrollintervall ventilationskontroll

Om du äger ett flerbostadshus, kontorsbyggnad eller liknande är du skyldig att göra funktionskontroller av ventilationssystemet regelbundet. Det kallas obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och då ska besiktningar utföras med ett visst intervall, beroende på typ av ventilationssystem.

Tre (3) år gäller för förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader, oavsett typ av ventilationsssystem.

Tre (3) år gäller för flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation.

Sex (6) år gäller för flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Förklaring:
S = Självdrag
F = Mekanisk frånluft
FT = Mekanisk från- och tilluft
FTX = Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning
FX = Mekanisk frånluft med värmeåtervinning

Återkommande funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en OVK-besiktning utföras då ett nytt från- och tilluftssystem (FT-system) installeras. Kravet gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring.

Exempel på ändringar som kräver anmälan och förnyad OVK-kontroll:

  • byte av aggregat
  • ändrad verksamhet eller planlösning i rummet/lokalen
  • ändrad typ av ventilationssystem, till exempel byte från F-system till FTX eller byte från FT till FTX
  • omfattande ombyggnad eller utbyggnad.