Länk till startsidan

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Bra att veta

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av byggnadens ventilationssystem. Som fastighetsägare av flerbostadshus, kontorsbyggnader eller liknande är du skyldig att genomföra ventilationsbesiktning med bestämda intervall. Syftet är att kontrollera att ventilationssystemet fungerar och att byggnaden har ett bra inomhusklimat, för att inte orsaka hälsoproblem. Kontrollen ska utföras av en certifierad kontrollant som är godkänd med behörighet på riksnivå. Besiktningsprotokoll från utförda besiktningar ska skickas till fastighetsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Obligatorisk ventilationskontroll ska utföras innan ett ventilationssystem börjar användas för första gången och därefter regelbundet var tredje till sjätte år, beroende på typ av ventilationssystem. Återkommande funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en OVK-besiktning utföras då ett nytt från- och tilluftssystem installeras. Kravet gäller inte ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring. Är du osäker på vad som gäller just din fastighet, kontakta kommunens byggenhet via kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.