Länk till startsidan

Verksamheter med solarium

Om du vill använda en lokal för solarieverksamhet måste du anmäla det till kommunen. Du kan också behöva bygglov.

Kommunen ansvarar för tillsynen av solarier. Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram föreskrifter för att skydda de som solar mot hudskador.

Vid tillsynen kontrollerar kommunen hygienen och att solariet har godkänd solarieutrustning.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter innebär särskilda krav på information och råd till solkunderna samt krav på att rätt utrustning används. Föreskrifterna innebär följande:

  • Vid solarier ska SSI:s skyddsråd (”Råd för att skydda din hälsa”) finnas anslagna.
  • Det ska även finnas bruksanvisning med exponeringsschema för hur människor med olika solkänslighet bör använda utrustningen.
  • Varningstexter ska finnas uppsatta enligt 7 § i solarieföreskriften (SSMFS 2012:5).
  • Solarier ska vara märkta "UV-typ 3" enligt europastandard och försedda med originalrör enligt märkskylt, eller rör som har en ekvivalenskod vars UV-koduppgifter faller inom ekvivalensområdet angivet på solariet.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga. Dessa ska både skydda mot UV-strålning samt gå att se igenom.
  • Kosmetiska och hygieniska produkter som är avsedda för att appliceras på huden före solariestrålningen som kan förstärka UV-strålningens verkningar får ej tillhandahållas eller förmedlas på solariet.
  • Obemannade verksamheter med solarier ska ha solarier försedd med ett extra tidur som slår av nätspänningen efter högst 15 minuter.