Länk till startsidan

Hygienverksamhet

Bra att veta

Du som vill starta en yrkesmässig hygienverksamhet kan behöva göra en anmälan till kommunen. Anmälningspliktiga verksamheter ska lämna in en anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Utebliven anmälan kan innebära en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Inom hälsoskyddsområdet är följande verksamheter anmälningspliktiga:

  • Skolor, förskolor och fritidshem
  • Bassängbad som upplåts åt allmänheten eller används av många människor
  • Hygienisk behandling via stickande och/eller skärande behandling, exempelvis användning av rakkniv/rakblad/rakhyvel med egg direkt mot huden (användning av trimmer, pincett och sax mot hud omfattas inte av nya anmälningsplikten), håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg, exempelvis piercing, tatuering, fotvård och akupunktur.
  • Solarium

Är du osäker om du ska göra en anmälan eller inte, kontakta miljö- och hälsoenheten.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte är anmälningspliktig omfattas ändå av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet. Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska, oavsett om verksamheten är anmälningspliktig eller inte, ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljön mot olägenheter som till exempel smitta. Anmälningspliktiga verksamheter ska enligt miljöbalken ha rutiner för att planera och kontrollera sin verksamhet, så kallad egenkontroll.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.