Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Avgift anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskydd

Anmälningspliktiga verksamheter inom hälsoskyddet betalar en fast årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiftens storlek är baserad på vilken typ av verksamhet som bedrivs och hur stor påverkan verksamheten kan ha på människors hälsa och miljön. Grunden är att verksamheter med större risker har en högre avgift än verksamheter med mindre risker. Årsavgiften kan antingen höjas eller sänkas beroende på hur verksamheten sköts och bedrivs. En verksamhet som sköter sig och har en bra egenkontroll kan exempelvis få sänkt årsavgift. Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, kontakter med parter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra.