Länk till startsidan

Förbränningsanläggning

Bra att veta

Kommunen är tillsynsmyndighet för medelstora förbränningsanläggningar och du som bedriver verksamhet eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om anläggningen till kommunen. Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, ska du istället registrera förbränningsanläggningen hos dem.

Sedan den 1 juni 2018 gäller förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar och där regleras bland annat krav på registrering. För att förbränningsanläggningen ska räknas som medelstor ska anläggningseffekten vara mellan 1 och 50 megawatt (MW). För nya förbränningsanläggningar finns särskilda sammanräkningsregler om rökgaserna kan släppas ut genom samma skorsten.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från förordningen, till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Övriga anläggningar har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten. Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2024. Om effekten är högst 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2029.

Utöver registrering kan det även krävas anmälan eller tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.