Länk till startsidan

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Örnsköldsviks kommun

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Örnsköldsviks kommun.

Verksamhetsutövare

Anläggning

Fastighet

Effekt

Drifttimmar/år

Övik Energi AB

HVC2 Sjukhuset OP1

SJUKHUSET1

12 MW

143 h

Övik Energi AB

HVC2 Sjukhuset OP2

SJUKHUSET1

12 MW

137 h

Övik Energi AB

HVC2 Sjukhuset OP3

SJUKHUSET1

12 MW

60 h

Höglandsåg & Hyvleri

AB

Anundsjö

LÅNGSELE 2:10

8 MW

7 827 h

Holmen Skog AB

Gideå plantskola

SÖRGISSJÖ 3:2

3,2 MW

4 885 h