Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Informera allmänheten vid spridning av vissa biocidprodukter och växtskyddsmedel

Du som tänker sprida växtskyddsmedel eller biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats som allmänheten har tillträde till ska senast i samband med att spridningen påbörjas infomera allmänheten. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Enligt föreskriften om spridning av vissa biocidprodukter ska den som yrkesmässigt sprider en biocidprodukt av produkttyp 8 , 14 eller 18 på en plats där allmänheten har tillträde till, i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen.