Länk till startsidan

Informera allmänheten vid spridning av vissa biocidprodukter och växtskyddsmedel

Du som tänker sprida växtskyddsmedel eller biocidprodukter av produkttyp 8 (träskyddsmedel), 14 (rodenticider) eller 18 (insekticider) på en plats som allmänheten har tillträde till ska senast i samband med att spridningen påbörjas infomera allmänheten. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format av väderbeständigt material.

Enligt föreskriften om spridning av vissa biocidprodukter ska den som yrkesmässigt sprider en biocidprodukt av produkttyp 8 , 14 eller 18 på en plats där allmänheten har tillträde till, i samband med spridningen eller snarast därefter underrätta kommunen.