Länk till startsidan

Tomgångskörning

Stäng av motorn – det tjänar både du, din hälsa och miljön på!

I kommunen får du endast stå stilla med ditt motordrivna fordon med motorn igång på tomgångskörning i högst en minut.Onödig tomgångskörning kostar både pengar och ger upphov till utsläpp av avgaser som är både miljö- och hälsoskadliga. Genom att undvika tomgångskörning bidrar du direkt till en bättre luftkvalité i vår kommun.

Undantagsregler tomgångskörning
Det finns undantag för när du får stå stilla med ditt motordrivna fordon på tomgång:

  1. Om trafikförhållanden medför att du måste stanna med fordonet, i exempelvis en trafikkö.
  2. Om motorn hålls igång för att driva utrustning som krävs för att fordonet ska kunna användas för avsett ändamål.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång.

I ”Lokala föreskrifter enligt miljöbalken” kan du läsa mer om vad som gäller för tomgångskörning i kommunen.