Länk till startsidan

PFAS i fisk - kostrekommendationer

Bra att veta

Kommunen har upprättat tillfälliga kostråd för fisk från fyra sjöar på grund av förhöjda halter av PFAS-ämnen. Kostråden är följande:

  • Fisk fångad i Torsbölessjön bör inte ätas.
  • Fisk fångad i Täftsjön och Högbysjön bör inte ätas oftare än 2–3 gånger per år.
  • Fisk fångad i Tällvattnet (Kubbe) bör inte ätas oftare än 2–3 gånger per år.

De tillfälliga kostråden gäller tills annat meddelas. Kostråden har tagits fram i samråd med Livsmedelsverket och Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västernorrland genomförde provtagning av PFAS-föroreningar i ytvatten och fisk i flera kommuner i länet 2021. Ytterligare provtagning genomfördes under hösten 2022. Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen om var PFAS-föroreningar förekommer och att identifiera potentiella källor. PFAS-föroreningar kan bland annat komma från användning av brandskum eftersom de tidigare har innehållit PFAS-ämnen.

Resultatet visar bland annat på förhöjda halter av PFAS-ämnen i fisk. De förhöjda halterna har uppmätts i fisk i Torsbölessjön och Täftsjön i Arnäsvall och Tällvattnet i Kubbe. I fisk fångad i Torsbölessjön var medianhalten 59 ng/g våtvikt, i Täftsjön 13 ng/g våtvikt och i Tällvattnet 16 μg/kg våtvikt.
PFAS ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som kan ge negativa hälsoeffekter vid långvarig exponering.

Kontakt

Lena Hörnlund

Miljöinspektör

Telefon: 0660-884 24

E-post: lena.hornlund@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)