Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

PFAS i fisk - kostrekommendationer

Bra att veta

Efter samråd med Länsstyrelsen och Livsmedelverket upprättar kommunen tillfälliga kostråd för fisk från två sjöar. Kostråden är följande:

  • Fisk fångad i Torsbölessjön bör inte ätas.
  • Fisk fångad i Tällvattnet (Kubbe) bör inte ätas oftare än cirka 2–3 gånger per år.

De tillfälliga kostråden gäller tills annat meddelas.

Länsstyrelsen i Västernorrland har genomfört provtagning av PFAS-föroreningar i ytvatten och fisk i flera kommuner i länet. Syftet med kartläggningen är att öka kunskapen om var PFAS-föroreningar förekommer och att identifiera potentiella källor.

Resultatet visar på bland annat på förhöjda halter av PFOS, ett PFAS-ämne förknippat med bland annat brandskumsanvändning, som har konstaterats vid analys av fiskar fångade på några platser i Örnsköldsviks kommun. De förhöjda halterna har uppmätts i fisk i Torsbölessjön i Arnäsvall och Tällvattnet i Kubbe. I fisk fångad i Torsbölessjön var medianhalten 59 μg/kg våtvikt och i Tällvattnet 16 μg/kg våtvikt.

PFAS ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som kan ge negativa hälsoeffekter vid långvarig exponering.

Kontakt

Lena Hörnlund

Miljöinspektör

Telefon: 0660-884 24

E-post: lena.hornlund@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)