Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bekämpa invasiva arter

Bra att veta

Invasiva arter är problematiska då de breder ut sig och tränger undan inhemska arter och därmed hotar den inhemska floran och ekosystem. Kommunen arbetar därför aktivt med att bekämpa invasiva arter och förhindra deras spridning. Invasiva arter innebär en stor kostnad för samhället och vissa arter kan även innebär en hälsorisk för människor och djur.

Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa invasiva arters förekomst och utbredning. Om du upptäcker någon av följande invasiva växtarter är det till stor hjälp om du rapporterar in det via kommunens app ”Ett bättre Örnsköldsvik”:

  • blomsterlupin
  • jättebalsamin
  • jätteloka
  • häckspirea
  • parksallat
  • parkslide
  • vresros

För dig som ska bekämpa invasiva växter på din tomt, tänk på att inte slänga avfallet i komposten. Lägg istället växtavfall i en plastsäck med vatten så att de ruttnar, eller packa det i plastsäckar som du försluter väl och lämnar till återvinningscentralen. Kolla med återvinningscentralen var du kan lämna dem för förbränning.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.