Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Bekämpning av jätteloka, jättebalsamin och andra invasiva arter
en stor grön växt med grov stjälk och vit krona.

Jätteloka.

Bekämpning av jätteloka, jättebalsamin och andra invasiva arter

Jättelokan, jättebalsaminen och mördarsniglarna breder ut sig i vår kommun och tillsammans med andra invasiva arter, såsom lupiner, tränger de undan och hotar den inhemska floran och ekosystemet. Örnsköldsviks kommun arbetar aktivt med att förhindra spridning av invasiva arter genom olika informationsinsatser och bekämpningsåtgärder på kommunens mark. Du kan hjälpa till att bekämpa invasiva arter genom att rapportera in dina observationer och bekämpa på din egen mark.

När du bekämpar invasiva växter på din mark är det viktigt att inte slänga avfallet i komposten eller i naturen. Lägg i stället växtavfallet i dubbla plastsäckar som du försluter väl och lämnar till Energiåtervinning på återvinningscentralen - fråga personalen om du är osäker.

Jätteloka och jättebalsamin är två av de arter som finns med i EU:s förteckning över arter som klassas som invasiva. Det innebär att de inte får planteras, odlas eller flyttas, och upptäcker du som markägare att du har jätteloka eller jättebalsamin på din mark ska du se till att de tas bort med metoder som resulterar i utrotning. När du bekämpar jättelokan behöver du vara försiktig då växtsaften är fototoxisk. Det betyder att växtsaften tillsammans med solens strålning kan ge upphov till blåsor och svårläkta sår på huden. Skadorna av växtsaften kan också skada ögonen allvarligt därför måste du skydda ögonen vid bekämpning av växten.

Det har även rapporterats in förekomst av mördarsniglar på olika platser i kommunen såsom Svartby, Gullänget, Sund och Bonäset samt även Högbysjön och Köpmanholmen. Man ska undvika att flytta jord eller plantor från områden där det finns mördarsniglar eller andra invasiva arter, annars riskerar dessa att spridas ytterligare.

Läs mer om hur du bekämpar jättelokan på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du bekämpar jättebalsamin på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Här kan du rapportera in om du sett mördarsniglar, jätteloka, jättebalsamin eller andra invasiva arter.

Publicerad: