Länk till startsidan

Arsenik i dricksvatten

Västernorrland nämns av Sveriges geologiska undersökning som ett område där berggrunden kan orsaka förhöjda halter av arsenik i dricksvatten. Det är en anledning till att många enskilda brunnar i Örnsköldsviks kommun har förhöjda halter av arsenik i vattnet. Har du enskild brunn bör du ta prov på dricksvattnet minst vart tredje år. Förhöjda halter av arsenik bör åtgärdas. Socialstyrelsen har publicerat en genomgång av möjliga reningstekniker för arsenik. Du kan också läsa mer på Sveriges geologiska undersöknings webbplats om arsenik i brunnsvatten. Länk till annan webbplats.

Riktvärdet för arsenik i dricksvattnet sänktes år 2003 till 10 µg/l (mikrogram per liter) från tidigare 50 µg/l. Riktvärdet är baserat på livstidsrisken för cancer, det vill säga hur stor cancerrisken är om man exponeras för en viss halt av arsenik under hela sin livstid. Det är Livsmedelsverket som fastställer riktvärden för enskilt dricksvatten och mindre vattenanläggningar.

Hur kan arsenik påverka hälsan?

Arsenik kan påverka hälsan både om någon utsätts för ämnet tillfälligt eller under lång tid. Att få i sig höga halter under lång tid ökar risken för cancer i hud, lunga, urinblåsa och troligen även i lever och njurar. Det kan också leda till hjärt- och kärlsjukdom, leverskada, kronisk hosta, diabetes och hudförändringar.

Känsliga grupper

Foster och barn är de grupper som är mest känsliga för negativ påverkan av arsenik då det kan påverka utvecklingen av nervsystemet och immunförsvaret. Att foster och små barn är särskilt känsliga för sådana effekter beror på att hjärnan fortfarande utvecklas. Det är därför extra viktigt att ta prov på dricksvattnet när det finns små barn i hushållet.

Proverna ska analyseras av ackrediterade analysföretag. Ackrediterade analysföretag hittar du genom att söka på Swedac:s webbplats. Länk till annan webbplats.