Länk till startsidan

Kansalliset vähemmistöt

Hyvä tietää

Vähemmistölaissa on yleisiä määräyksiä, jotka ovat voimassa koko maassa ja kaikille kansallisille vähemmistöille ja vähemmistökielille.

Kansalliset vähemmistökielet ovat suomi, jiddiŝ, meänkieli, romani ja saame sekä näiden kielten eri muunnelmat. Kansalliset vähemmistöt Ruotsissa ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset (jotka ovat myös alkuperäiskansa), ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Joidenkin kansallisten vähemmistöjen identiteeteistä käytetään nykyisin useampia nimityksiä ja ne ovat: kiertolaiset ja romanit, joiden kieli romani on kansallinen vähemmistökieli sekä tornionlaaksolaiset, kveenit ja lantalaiset, joiden kieli meänkieli on kansallinen vähemmistökieli.

Dialogi ja vaikutusvalta

Vähemmistölain yleisissä määräyksissä säädetään, että Ruotsin kansallisille vähemmistöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua niitä koskeviin kysymyksiin. Kansallisten vähemmistöjen kanssa on käytävä rakentavaa vuoropuhelua mahdollisimman laajalti, jotta niihin kuuluvien mielipiteet voitaisiin ja tarpeet voitaisiin huomioida kunnan päätösten teossa. Kunnan on lisäksi erityisesti edistettävä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua neuvonpitoon heitä koskevissa kysymyksissä ja sopeuttaa muodot tämän toteuttamiseksi heidän edellytyksiään vastaavasti.

Örnsköldsvikin kunta käyttää avoimia neuvonpitoja toimintayksikkötasolla pääasiallisena mallina neuvonpidoille. Avoimet neuvonpidot toimintayksikkötasolla antavat kansallisille vähemmistöille voimassa olevan lain mukaan oikeuden vaikuttaa ja osallistua niitä koskeviin kysymyksiin laissa määrätyllä tavalla.


Kielelliset ja kulttuuriset oikeudet

Kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus oppia, kehittää ja käyttää omaa kansallista vähemmistökieltään. Yhteiskunnan, siis valtion, kunnan ja alueen, on myös omin varoin aktiivisesti edistettävä kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää omaa kulttuuriaan Ruotsissa.

Kaikkien kuntien ja alueiden on tiedotettava kansallisille vähemmistöille niiden oikeuksista ja yhteiskunnan lakimääräisestä vastuusta vähemmistöjen ja vähemmistökielien oikeuksien osalta.

Jos sinä kuulut johonkin kansallisista vähemmistöistä, on lapsellasi erityisen vahva oikeus saada äidinkielenopetusta peruskoulussa katsomatta siihen, onko lapsella perustietoja kielessä tai onko kieli lapsen päivittäinen kotikieli.

Jokaisen kunnan on pyrittävä siihen, että sillä on kaikkia kansallisia vähemmistökieliä osaavaa henkilöstöä, ja henkilön pyynnöstä, tarjottava palvelua ja hoivaa vanhustenhuollon puitteissa kokonaan tai olennaiselta osin hänen omalla kansallisella vähemmistökielellään, kun kunnalla on kyseistä kieltä osaavaa henkilökuntaa.

Jokaisen kunnan on asetettava tavoitteet ja suuntalinjat vähemmistöpoliittiselle työlleen kaikkien kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten parissa.

Yhteydenotto

Yhteyskeskuksessa puhutaan vain ruotsia

Yhteyskeskus

Puhelin: 0660-880 00

Aukioloajat puhelin: 07:30–17:00 arkipäivisin (15. toukokuuta –15. syyskuuta 07:30–16:15)

Sähköposti: kontaktcenter@ornskoldsvik.se


Käyntiosoitteet

Vierailukeskus kaupungintalo Kronan: Järnvägsgatan 6, entréplan

Aukioloajat Vierailukeskus Kronan: 07:45–17:00 arkipäivisin (15. toukokuuta – 15. syyskuuta 07:45–16:15).
Joka kuukauden toisena keskiviikkona klo 14:30–16:00 voi käydä aikaa varaamatta suomenkielisen tai eteläsaamelaisen kunnanopastaja drop in-vastaanotolla kaupungintalolla.

Kaupungintalon vastaanotto Nygatan: Nygatan 16, 1 krs

Aukioloajat vastaanotto Nygatan: 07:45–16:30 arkipäivisin, suljettu lounastauon ajaksi 11:30–12:30 (15. toukokuuta – 15. syyskuuta 07:45–15:45)