Viktig information om coronapandemin

Så går samtalen till hos samtalsbyrån

Vid det första besöket får du berätta vad det är du vill prata om. Det brukar kallas ett bedömningssamtal. Då kommer du och de som jobbar på samtalsbyrån överens om hur ni kan jobba vidare tillsammans. Inga problem är för stora eller små. Varje år möter samtalsbyrån hundratalet ungdomar som vänder sig till dem.

Det händer ibland att vårdnadshavare ringer samtalsbyrån och funderar kring en ungdom. Då lyssnar personalen och försöker ge även de vuxna vägledning. Men om det handlar om att vårdnadshavare vill boka en tid för sin ungdom, då vill samtalsbyrån istället ha kontakt med den person det gäller. Ingen annan kan ”skriva in dig” på samtalsbyrån.