Länk till startsidan

När du kommer som skyddsbehövande från Ukraina

Bra att veta

Kommer du till Sverige som skyddsbehövande från Ukraina behöver du i första hand vända dig till migrationsverket. Hos migrationsverket kan du söka uppehålls- och arbetstillstånd. Hos dem kan du även ansöka om hjälp med boende och visst ekonomiskt stöd för nödvändiga kostnader. Det är bara på uppdrag av migrationsverket som Örnsköldsviks kommun kan erbjuda hjälp med boende till dig som skyddsbehövande.

Vuxna som beviljas uppehålls- och arbetstillstånd som skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet kan få ett samordningsnummer från Skatteverket. Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Som skyddsbehövande behöver du till exempel ett samordningsnummer om du vill arbeta i Sverige.

Som skyddsbehövande boende i Örnsköldsviks kommun är du välkommen att vända dig till flerspråkigt centrums mottagningsgrupp för att få information och stöd i praktiska vardagsärenden. Mottagningsgruppens stöd syftar till att stärka din självständighet och att du ska ges möjlighet att ta vara på dina egna förmågor.

På flerspråkigt centrum arbetar flerspråkig personal samt en integrationsstödjare som kan hjälpa dig att få information om det svenska skolsystemet och erbjuda stöd i samband med ansökan och registrering av barn till skola och förskola.

Kontakt

Flerspråkigt centrum och mottagningsgrupp för nyanlända och skyddsbehövande

E-post: integrationsenheten@ornskoldsvik.se

Besöksadress: Strandgatan 7i, 891 39 Örnsköldsvik

Öppettider Flerspråkigt centrum och mottagningsgrupp för nyanlända och skyddsbehövande: 12:30–15:00 måndag-fredag


Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.