Länk till startsidan

Yrkesgrupper som medverkar i hemsjukvården

De som hjälper dig med sjukvård och träning i hemmet kan vara distriktssköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter eller personal inom hemtjänsten som har fått det uppdraget.

Distriktssköterskan ansvarar för omvårdnad. Det kan handla om stöd med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.

Fysioterapeuten ansvarar för bedömning av funktionsförmåga och träning av fysiska funktioner. Det kan handla om balans- och gångträning, att klara förflyttningar eller utprovning av hjälpmedel.

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning av aktivitetsförmåga och träning i att utföra vardagliga aktiviteter. Det kan handla om att klara förflyttningar, personlig vård, utprovning av hjälpmedel eller att utfärda bostadsanpassningsintyg.

Om läkarvård krävs inom hemsjukvården ansvarar Region Västernorrland för de insatserna.