Länk till startsidan

Sus o Brus

På Kroksta daglig verksamhet finns speciella rum för sinnesstimulering. De rummen kallas för Sus o Brus. Verksamheten vänder sig till gruppbostäder, personlig assistans och till anpassad skola.

Sus o Brus har flera spännande och inbjudande miljöer för njutning, avslappning och upptäckter. I Sus o Brus-rummen kan besökaren sjunka ned i bolltunnan och uppleva vindarnas sus eller lyssna till vågornas brus vid saltvattensakvariet. I ett mörkt rum kan besökaren känna musikens rytmer och titta på stjärnhimlen. Utöver detta finns också möjlighet att bada bubbelbad samt att få taktil stimulering eller massage.

Ursprungsidén bakom upplevelserum

För vissa människor, till exempel med utvecklingsstörning och flera funktionsnedsättningar, kan det vara svårt att få nya och tillräckliga sinnesupplevelser. Till deras hjälp har idén med upplevelserum vuxit fram. Den utvecklades i Holland under namnet Snoezelen och kom till Sverige i början av 90-talet. Tanken är att bygga upp miljöer med "syntetisk" stimulering av alla sinnen, särskilda rum för upplevelser utan krav.