Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Habiliteringsersättning

Du får inte lön för att delta i daglig verksamhet. Istället får du habiliteringsersättning från kommunen. Hur mycket du får beror på om du deltar i verksamheten på heltid eller deltid. Du behöver inte betala skatt för de pengar du får som habiliteringsersättning.

De flesta som deltar i daglig verksamhet får även aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Har du daglig verksamhet betalar du själv för fika och lunch. Du betalar också för dina resor till och från den dagliga verksamheten.