Länk till startsidan

Habiliteringsersättning

Du får inte lön för att delta i daglig verksamhet. Istället får du habiliteringsersättning från kommunen. Hur mycket du får beror på om du deltar i verksamheten på heltid eller deltid. Du behöver inte betala skatt för de pengar du får som habiliteringsersättning.

De flesta som deltar i daglig verksamhet får även aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Har du daglig verksamhet betalar du själv för fika och lunch. Du betalar också för dina resor till och från den dagliga verksamheten.