Länk till startsidan

Servicebostad (LSS)

Du som bor i servicebostad har rätt att få stöd med att planera, sköta hemmet, ordna fritidsaktiviteter och att ha kontakt med familj, god man och andra viktiga personer. Du ska få stöd utifrån dina behov och ges möjlighet att påverka och vara delaktig i det som sker i boendet

Du betalar hyra för din lägenhet i servicebostaden. Du betalar också för mat, resor, fritidsaktiviteter och allt annat som du vill göra.

Servicebostad är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få flytta till en servicebostad måste du först få ett beslut från kommunens LSS-handläggare. Servicebostäder finns på flera platser i kommunen.