Länk till startsidan

Särskilt anpassad bostad

Om du av olika skäl behöver en bostad som är anpassad på ett speciellt sätt finns ett antal sådana i kommunen. Behöver du stöd och hjälp i den bostaden kan du ansöka om insatser enligt LSS eller Socialtjänstlagen.