Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Kontaktpersonens, kontaktfamiljens och familjehemmets uppdrag

En kontaktperson är någon som har tid och möjlighet att engagera sig i en annan person. Det är en trygg och stabil vuxen som träffar barnet en eller flera gånger i veckan för att göra något tillsammans. Det kan handla om en promenad, utflykt eller kanske en idrottsmatch. Kontaktpersonen hjälper till att bryta ensamhet genom gemenskap och fritidsintressen samt ger stöd i vardagssituationer.

Kontaktfamilj är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom bo hos dem i kortare perioder. Kontaktfamiljen har i uppgift att ge stöd, trygghet och möjlighet att få komma till en ny miljö. Det kan exempelvis vara stöd med läxläsning och fritidssysselsättningar.

Ett familjehem är också en vanlig familj men där handlar det oftast om en längre tids vistelse. Familjehemmet har i uppgift att ge daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Målet är att barnet eller ungdomen ska kunna flytta hem till sina föräldrar om det är möjligt.

Är du intresserad av att hjälpa ett barn, ungdom eller en vuxen medmänniska på kort eller lång sikt? Kommunen välkomnar fler personer som vill ta sig an uppdrag som kontaktfamiljer, kontaktpersoner, familjehem eller andra stödjande insatser.