Länk till startsidan

Anhöriggrupper

I en anhöriggrupp kan du som anhörig eller närstående öka din kunskap om vad det innebär att vara anhörig. Du får råd och tips om hur du på olika sätt kan underlätta vardagen och du får utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Syfte med anhöriggrupper är att erbjuda:

  • gemenskap
  • erfarenhetsutbyte
  • praktiska råd och tips
  • information och kunskap
  • och kanske vänner för livet

Vill du ha mer information eller anmäla dig till en grupp, kontakta kommunens äldre- och anhörigkonsulent.