Länk till startsidan

Avlastning för anhöriga (SOL)

Bra att veta

Du som stadigvarande vårdar en närstående i hemmet har i vissa fall möjlighet att ansöka om avlastning. Insatserna handlar dels om att du ska få tid för återhämtning, dels att ge stimulans och omväxling för din närstående.

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att tillfälligt eller regelbundet avlasta och underlätta för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Under tiden du får avlösning befinner sig personal tillsammans med din nästående i den personens hem och tillgodoser tillsyn och omvårdnad.

Hur många timmars avlösning du kan få avgörs i samband med den individuella biståndsbedömningen. Du har möjlighet att dela upp den beviljade veckotiden på flera tillfällen.

Avlösning beviljas i normalfallet inte om din närstående samtidigt har andra biståndsbedömda insatser som innebär att du som anhörig har möjlighet att komma ifrån under en skälig sammanhängande tidsperiod.

Växelvård vid kortidsboende

Om du som anhörig vårdar en närstående som bor kvar i det egna boendet, och har ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt, finns möjlighet att ansöka om växelvård. Växelvård innebär att din närstående regelbundet får vistas på ett korttidsboende så att du som anhörig får avlastning. Hur ofta personen kan få komma till korttidsboende avgörs vid biståndsbedömningen.

För att beviljas växelvård ska din närstående i normalfallet ha få eller inga andra biståndsbedömda insatser.

Dagverksamhet för dementa

Dagverksamheten är till för personer som bor i ordinärt boende och har en demensdiagnos som är faställd av läkare. Insatsen riktar sig till personer med mild till måttlig demenssjukdom. Syftet är att stödja kvarboende i det egna boendet. Insatsen kan även utgöra avlastning för dig som anhörig.

Kommunens dagverksamhet för dementa kallas för Örngruppen. Där erbjuds deltagarna aktiviteter och socialt utbyte samt möjlighet till individuellt stöd och struktur i vardagen.

Dagverksamhens omfattning baseras på den enskildes behov.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 1
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök receptionen stadshuset Nygatan

Adress: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept  07:45–15:45)
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.