Länk till startsidan

Kontakta din hälsocentral när minnet sviker

När du känner att minnet sviker, ta kontakt med din hälsocentral och diskutera saken med din distriktsläkare. Det är viktigt att ta reda på vad dina symtom kommer av. Vid behov remitterar läkaren dig vidare till sjukhusets geriatriska klinik.

Om det visar sig att du har en demenssjukdom får du information och du och din familj erbjuds ett samtal med läkaren. Dina anhöriga erbjuds att gå en anhörigutbildning så att de kan stötta dig på bästa sätt. Läkaren meddelar, efter ditt samtycke, distriktssköterska och kommunens biståndshandläggare så att du och dina anhöriga lättare kan ta kontakt när olika behov och frågor uppstår.