Länk till startsidan

Så går Europaparlamentsvalet 2024 till

Du får ditt röstkort i brevlådan

Senast 22 maj ska du som har rösträtt ha fått ditt röstkort skickat till din folkbokföringsadress i Sverige. På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider. Det är bara du och andra röstberättigade i samma valdistrikt som kan rösta i den vallokal som står på röstkortet. Om du tappar bort ditt röstkort kommer du kunna beställa ett nytt röstkort.

Förtidsrösta från onsdag 22 maj

När du förtidsröstar måste du legitimera dig och visa röstkort. Saknar du giltig id-handling kan en annan vuxen med giltig id-handling intyga din identitet. Du kan förtidsrösta i alla förtidsröstningslokaler i Sverige.

Rösta på valdagen 9 juni

På röstkortet står det i vilket distrikt och i vilken lokal du ska rösta i om du vill rösta på valdagen. Kommunen har 39 valdistrikt och lika många vallokaler. Många valdistrikt delar en och samma lokalyta (till exempel en skolmatsal), men valdistriktets röster redovisas alltid separat i egen röstlängd.

Vallokalerna i Örnsköldsviks kommun är öppna mellan klockan 08:00–21:00 på valdagen den 9 juni.

På valdagen går det även att förtidsrösta i röstningslokalerna i Skorped, Skalmsjö, Solberg och Trehörningssjö klockan 10:00-15:00 samt Nolaskolan 8:00–21:00.

Efter valdagen 9 juni – vad händer sen?

Vallokalerna har öppet 08:00–21:00 på valdagen söndag 9 juni. Efter stängning börjar röstmottagarna räkna rösterna från kvällen inpå natten mot måndag. När de har räknat klart rapporterar de in resultatet direkt till Valmyndigheten, oftast omkring midnatt. Detta är den preliminära räkningen av röster som görs av kommunen. Det preliminära resultatet visas på Valmyndighetens webbplats.

Därefter lämnar röstmottagarna rösterna till valnämndens kansli på natten. Rösterna kvitteras och på måndagen överlämnar valkansliet kommunens röster till länsstyrelsen för slutgiltig rösträkning. Rösterna kontrollräknas av länsstyrelsen.

Valnämndens preliminära rösträkning

Vissa röster skickas inte till länsstyrelsen på måndagen efter valdagen, utan först senare under veckan. Det är exempelvis underkända röster från vallokal, felsända eller försent inkomna förtidsröster. Dessa röster hanterar och räknar erfarna rösträknare onsdag 12 juni i samband med valnämndens preliminära rösträkning. Efter att den preliminära rösträkningen är avslutad lämnas även dessa röster till länsstyrelsen där de sedan räknas om.

När de sista rösterna är lämnade till länsstyrelsen är kommunens ansvar för genomförande av val slutfört. Länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning resulterar i ny mandatfördelning i Europaparlamentet. Valnämnden i Örnsköldsvik utvärderar genomförandet av valet i kommunen och avvecklar därefter verksamheten.