Länk till startsidan

Rösta med bud

Denna information vänder sig till dig som vill rösta med bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Vem kan rösta med bud?

Du kan rösta med bud om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning. Du kan också rösta med bud om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. Alla som bor utmed en lantbrevbärarlinje kan budrösta med hjälp av brevbäraren.

Rösträtt och röstkort

På ditt röstkort står din rösträtt. Om du inte har ditt röstkort kan du kontakta kommunens valkansli eller Valupplysningen. Om budet ska lämna din röst i en lokal för förtidsröstning måste hen ta med ditt röstkort.

Gör i ordning budrösten tidigast den 16 maj

Rösten får göras i ordning tidigast den 16 maj och senast på valdagen.

Du behöver ett vittne – vem kan vara vittne?

För att rösta med bud behöver du ett vittne. Alla som är över 18 år kan vara vittne, men vittnet får inte vara samma person som budet.

Du behöver ett bud - vem kan vara bud?

Budet måste vara minst 18 år. Dessa personer får vara bud:

 • din anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, förälder och syskon eller makes/makas/sambos barn, barnbarn, förälder och syskon).
 • din vårdare eller någon som brukar hjälpa dig med personliga ärenden
 • anställda på ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.
 • en lantbrevbärare kan vara bud om du bor utmed en lantbrevbärarlinje. Brevbäraren har material för röstning och har information om hur du röstar med bud.

Budröstningsmaterialet innehåller

 • Valkuvert och en blank valsedel
 • Ytterkuvert för budröst

Budröstningsmaterial kan hämtas på alla röstningslokaler och vallokaler i Örnsköldsviks kommun, samt på kontaktcenter på kommunhuset Kronan.

Du kan även behöva

 • Röstkort (om du vill att budet ska förtidsrösta åt dig)
 • Id-handling (om du inte är känd för budet)

Gör så här

Det är viktigt att budrösten görs i ordning på rätt sätt.

 1. Gör i ordning din röst genom att i avskildhet skriva namnet på det parti du vill rösta på. Om du vill personrösta skriver du både partiets namn och kandidatens namn på valsedeln. Mer information om personröstning, partier och kandidater finns på www.val.se. Länk till annan webbplats. Lägg valsedeln i valkuvertet. Stäng kuvertet genom att klistra igen eller vika in fliken.
 2. I närvaro av vittnet och budet ska du lägga ditt valkuvert i ytterkuvertet för budröst. Klistra igen ytterkuvertet. I ytterkuvertet ska du lägga ner valkuvertet, inte röstkortet. Om lantbrevbäraren är bud behöver hen inte vara närvarande när du gör i ordning rösten.
 3. Fyll i dina personuppgifter på ytterkuvertet.
 4. Vittnet och budet ska intyga att röstningen gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet.
 5. Nu kan budet ta din budröst till din vallokal eller till en lokal för förtidsröstning. Där måste budet kunna styrka sin identitet. Budet behöver ta med sig ditt röstkort om hen ska lämna din röst i en lokal för förtidsröstning.