Länk till startsidan

Policyer och strategier

Bra att veta

För att de folkvalda politikernas ambitioner ska kunna omsättas i praktiken behövs styrdokument. Dokumenten är till för att alla inom kommunen ska arbeta åt samma håll och ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Dokumenten ska ligga till grund för långsiktig planering och fungera som underlag vid beslut i enskilda ärenden. Bland kommunens styrande dokument finns ett flertal policyer och strategier.

En policy antas av kommunfullmäktige och innehåller allmänna mål för ett område och behandlar övergripande frågor som har betydelse för en verksamhet i stort.

En strategi antas av kommunstyrelse eller nämnd och har stark koppling till eventuell policy inom området. Den säger hur det ska ageras punkt för punkt i en konkret situation i ett visst sammanhang. En strategi ska ange nåbara och mätbara mål och/eller åtgärder.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.