Länk till startsidan

Sammanträdesdagar för nämnder och utskott 2024

Här kan du se när kommunens nämnder och utskott har sina sammanträden.

Kommunfullmäktige

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktige

Dag

Tid

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

Måndagar

13:00

29

26

25

29

27

17

-

26

30

28

25

16

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammansträdesdagar Kommunfullmäktiges revisorer

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

8

5

4, 18

8

6

10

-

12

2

14

4, 11

2

Kommunstyrelsen

Sammansträdesdagar Kommunstyrelsen

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

9

6

5

9

7

3

-

6

3

8

5

3

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens arbetsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

23

13

12

16

14

11

-

20

17

15

12

10

Kommunstyrelsens förhandlingsutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens förhandlingsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

15

19

18

15

13

10

-

19

16

14

18

9

Kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens tillväxt- och planutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

23

13

12

16

14

11

-

20

17

15

12

10

Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Sammanträdesdagar Kommunstyrelsens ekonomiutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

-

7, 8, 27

-

23

21, 29

-

-

-

-

1

-

-

Välfärdsnämnden

Sammanträdesdagar Välfärdsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

23

20

26

23

21

18

-

-

24

22

19

17

Välfärdsnämndens socialutskott

Sammanträdesdagar Välfärdsnämndens socialutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

9, 24

6, 21

5, 19

9, 24

7, 22

4, 19

2, 30

13, 27

10, 25

8, 23

5, 20

3, 18

Välfärdsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdagar Välfärdsnämndens arbetsutskott

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

9

6

12

9

7

4

-

-

10

8

5

3

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

-

22

21

18

23

18

-

29

26

24

21

17

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdagar Samhällsbyggnadsutskottet

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

-

15

14

11

16

11

-

22

19

17

14

10

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdagar Kultur- och fritidsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

-

21

20

17

22

19

-

-

25

23

20

18

Bildningsnämnden

Sammanträdesdagar Bildningsnämnden

jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

23

20

19

16

21

11

-

20

24

22

19

10