Länk till startsidan

Nämndsordföranden

Annica Jonsson (M)

Telefon: 0660-882 20

E-post: annica.h.jonsson@ornskoldsvik.se

Välfärdsnämnden ansvarar för följande områden
Socialtjänst
Kommunal hälso- och sjukvård
Stöd och service till funktionshindrade

Välfärdsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med frågor som
berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både utifrån
grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.

Ulf-Åke Oldenborg (KD)

Telefon: 0660-882 62

E-post: ulf.oldenborg@ornskoldsvik.se

Bildningsnämnden ansvarar för följande områden

Barnomsorg
Förskola
Förskoleklass
Grundskola
Anpassad grundskola
Fritidshem
Gymnasieskola
Anpassad gymnasieskola
Uppföljning av icke skolpliktig ungdom som inte fyllt 20 år
Kommunal vuxenutbildning
Särskild utbildning för vuxna
Utbildning i svenska för invandrare
Kulturskolecentrum
KomTek
Skolbiblioteksverksamheten

Bildningsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med frågor som berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både utifrån grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.

Andreas Jansson (C)

Telefon: 0660-881 58

E-post: andreas.jansson@ornskoldsvik.se

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande områden

Plan- och byggområdet
Kommunala lantmäteriområdet
Miljö-, hälso- och naturskyddsområdet
Trafik- och parkområdet
Budget- och skuldrådgivning
Konsumentrådgivning
Energi- och klimatrådgivning

Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med
frågor som berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både
utifrån grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.

Björn Olsson (C)

Telefon: 0660-888 10

E-post: bjorn.a.olsson@ornskoldsvik.se

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för följande områden

Civila samhället
Idrott
Kultur
Kulturarv
Friluftsliv
Arbeta förebyggande och främjande i frågor som rör barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med frågor som berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både utifrån grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.