Länk till startsidan

Nämndsordföranden

Annica Jonsson (M)

Telefon: 0660-882 20

E-post: annica.h.jonsson@ornskoldsvik.se

Välfärdsnämnden ansvarar för följande områden

 • Socialtjänst
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Stöd och service till funktionshindrade

Välfärdsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med frågor som
berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både utifrån
grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.

Maria Gulliksson

Maria Gulliksson (KD)

Telefon: 0660-882 62

E-post: maria.gulliksson@ornskoldsvik.se

Bildningsnämnden ansvarar för följande områden

 • Barnomsorg
 • Förskola
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Anpassad grundskola
 • Fritidshem
 • Gymnasieskola
 • Anpassad gymnasieskola
 • Uppföljning av icke skolpliktig ungdom som inte fyllt 20 år
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Särskild utbildning för vuxna
 • Utbildning i svenska för invandrare
 • Kulturskolecentrum
 • KomTek
 • Skolbiblioteksverksamheten

Bildningsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med frågor som berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både utifrån grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.

Andreas Jansson (C)

Telefon: 0660-881 58

E-post: andreas.jansson@ornskoldsvik.se

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande områden

 • Plan- och byggområdet
 • Kommunala lantmäteriområdet
 • Miljö-, hälso- och naturskyddsområdet
 • Trafik- och parkområdet
 • Budget- och skuldrådgivning
 • Konsumentrådgivning
 • Energi- och klimatrådgivning

Samhällsbyggnadsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med
frågor som berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både
utifrån grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.

Björn Olsson (C)

Telefon: 0660-888 10

E-post: bjorn.a.olsson@ornskoldsvik.se

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för följande områden

 • Civila samhället
 • Idrott
 • Kultur
 • Kulturarv
 • Friluftsliv
 • Arbeta förebyggande och främjande i frågor som rör barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden ska inom sina verksamhetsområden arbeta med frågor som berör Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk, både utifrån grundskydd samt utifrån förstärkt skydd i förvaltningsområde.