Länk till startsidan

Kommunalråden

Anna-Brita Åkerlind (C)

Anna-Britta Åkerlind (C)

Telefon: 0660-882 06

E-post: anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se


Kommunstyrelsens ordförande har det politiska ansvaret för:

 • Kommunstyrelsens ordförande har det politiska ansvaret för
  • samordning av kommunstyrelsens verksamhet i sin helhet
  • organisationsfrågor rörande nämnder och förvaltningar
  • information, kommunikation och marknadsföringsfrågor
  • digitalisering
  • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
  • näringslivsfrågor
  • kommunens ekonomi och ekonomisk planering
  • kommunens utvecklingsfrågor vari inbegriper landsbygdsfrågor, infrastruktur, näringspolitik, sysselsättningspolitik, och regionpolitiska frågor samt läns- och riksplanering
  • dialog med platsens och regionens aktörer
  • kommunala bolagen inklusive ordförande i Rodret AB
  • att företräda kommunen förutom vid ceremoniell representation
  • att följa välfärdsnämndens arbete
Lars Näslund (M)

Lars Näslund (M)

Telefon: 076-1457943

E-post: lars.naslund@ornskoldsvik.se


Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har det politiska ansvaret för:

 • • personalfrågor, kompetensförsörjningsfrågor samt högre utbildning
  • näringslivsfrågor
  • upphandlingsfrågor
  • utvecklingsfrågor som infrastruktur, högre utbildning, översiktlig fysisk planering (mark- och naturresursfrågor inklusive jord och skog) samt bostadsförsörjning
  • fastighetsfrågor
  • digitalisering
  • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
  • säkerhet, trygghetsfrågor och utveckling av demokrati
  • civilförsvarsfrågor
  • att följa bildningsnämndens verksamheter
  • att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
  • att följa kultur- och fritidsnämndens verksamheter
  • samordning och information mellan ÖrnsköldsviksAlliansens partier
Carolina Sondell (S)

Carolina Sondell (S)

Telefon: 0660-881 53

E-post: carolina.a.sondell@ornskoldsvik.se


Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har uppdraget att:

 • Företräda Socialdemokraterna och har det politiska ansvaret i opposition för alla ovan nämnda områden.