Länk till startsidan

Kommunalråden

Anna-Brita Åkerlind (C)

Anna-Britta Åkerlind (C)

Telefon: 0660-882 06

E-post: anna-britta.akerlind@ornskoldsvik.se

Kommunstyrelsens ordförande har det politiska ansvaret för:

 • samordning av kommunstyrelsens verksamhet i sin helhet
 • organisationsfrågor rörande nämnder och förvaltningar
 • information, kommunikation och marknadsföringsfrågor
 • digitalisering
 • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • näringslivsfrågor
 • kommunens ekonomi och ekonomisk planering
  kommunens utvecklingsfrågor vari inbegriper landsbygdsfrågor, infrastruktur, näringspolitik, sysselsättningspolitik, och regionpolitiska frågor samt läns- och riksplanering
 • dialog med platsens och regionens aktörer
 • kommunala bolagen inklusive ordförande i Rodret AB
 • att företräda kommunen förutom vid ceremoniell representation
 • att följa välfärdsnämndens arbete
Johannes Nordin (M) förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt kommunalråd

Johannes Nordin (M)

Telefon: 0660-889 57

E-post: johannes.nordin@ornskoldsvik.se

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande har det politiska ansvaret för:

 • personalfrågor, kompetensförsörjningsfrågor samt högre utbildning
 • näringslivsfrågor
 • upphandlingsfrågor
 • kommunens ekonomi och ekonomisk planering
 • utvecklingsfrågor som infrastruktur, högre utbildning, översiktlig fysisk planering (mark- och naturresursfrågor inklusive jord och skog) samt bostadsförsörjning
 • fastighetsfrågor
 • digitalisering
 • energi-, miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor
 • säkerhet, trygghetsfrågor och utveckling av demokrati
 • civilförsvarsfrågor
 • att följa bildningsnämndens verksamheter
 • att följa samhällsbyggnadsnämndens verksamheter
 • att följa kultur- och fritidsnämndens verksamheter
 • samordning och information mellan ÖrnsköldsviksAlliansens partier
Carolina Sondell (S)

Carolina Sondell (S)

Telefon: 0660-881 53

E-post: carolina.a.sondell@ornskoldsvik.se

Oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har uppdraget att:

 • Företräda Socialdemokraterna och har det politiska ansvaret i opposition för alla ovan nämnda områden.